Bewara

HANYA BLOG ARSIP

Blog ini hanya arsip  n tempat tray out. Soo.. jangan heran kalau  tampilannya gonta-ganti .. bila sobat   kebetulan mampir/nyasar kesini. jangan lama2 , ntar kualat.. kembali aja ke blog induknya di :

 1. Saung Web
 2. Saung Link
 3. Link Tea

Sunday, August 30, 2009

Plugme dg 5 rows


Banner exchange automatic

Read More......

Saturday, August 29, 2009

How To Make Your Signature Online


We often see personal signature on the article or posting . perhaps.. You ask .. how do I make it. .. now I wil post How To Make Your Signature Online . This is a free service which helps you add your own signature to your post on blog , forum , email messages or to websites.

To Make Your Signature Online , we can use of My Live Signature site, this wizard is a multi choice which allows you to set the size, color , brightness ,slope ,font and much more of your signature and we can use for other.

To Make your signature Online like this is very easy, please follow the steps as follows

 1. Login to My Live Signature, click here please  and than "Click Here To Start" atau "Start Now"
 2. Click  Using the signature creation wizard
 3. Enter Your Name
 4. Select font of your signature , n than click Next Step
 5. Select size of the Signature , color and Slope

After you follow the steps above you will create your Signature and This is the sample i have Created

Now how to Install Signature below each post in Blogger ?
To install the Signature below each Post in Blogger  Follow the Steps Below.

 1. Goto your Blog edit Html Page ,Expand Widget template and Follow the Steps Below.
 2. Serach for the following code : <div class='post-footer'>
 3. Paste The Following Line Of Code just Below the Code From Step 1.
 4. Replace IMAGEURL with your signature image Source Link.
 5. Click CTRL-F and copy and paste the line below in the search box to search for it in your code. <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
 6. Under that line, paste this code and change IMAGE URL to the url address of your signature image (it’s the Direct Link on Photobucket).

  <img src='IMAGE URL' style='border: none; background: transparent;' /><br/>

  add signature to blogger

 7. Preview it and Save it! You’re done!

Just enjoy To Make Your Signature Online. You can see this tutorial  here

Read More......

Membuat Tanda Tangan Dalam Postingan


Mungkin kita pernah atau sering melihat signature atau tanda tangan admin dalam artikel yang dia posting,  untuk ini semalam saya coba membuatnya dan ternyata Membuat Tanda Tangan Dalam Postingan atau Tanda Tangan Online ini cukup mudah,  hasilnya  agak lebih sedikit elegan dan memberi image orisinalitas dari artikel yang kita buat.

Nah.. bagi yang tertarik untuk Membuat Tanda Tangan Dalam Postingan atau Tanda Tangan Online ini, ikuti saja langkah2nya sbb. :

 1. Kita gunakan layanan gratis dari situs mylivesignature, silahkan meluncur ke  http://mylivesignature.com/ .
 2. Klik menu Start Now , kemudian pilih Create Signature .
 3. Pilih Using the signature creation wizard , lalu masukan nama anda di kotak yang disediakan, terus  Klik Next Step.
 4. Silahkan pilih bentuk huruf yang disenangi , lalu klik Next Step.
 5. Pilih ukuran ( size) tanda tangan yang dikehendaki , lalu klik Next Step.
 6. Pilih warna , lalu klik Next Step, terus pilih Slop ( arah) penyimpanan  lalu klik Next Step.
 7. Pada tampilan HTML Generating Code,Klik pada Want To Use this Signature.
 8. Setelah itu masuk ke tampilan Generating signature code, pilih saja yang HTML-nya atau pada link Generate HTML code.
 9. Pada Generated HTML code pilih Generate a code for my handwritten signature.
 10. Lalu Copy kode HTML nya dan simpan dulu di notepad
 11. Untuk memasukan dalam format postingan kita, caranya, tinggal login ke Dashboard dan pilih pengaturan atau setting.
 12. Lalu pilih Formating , terus dibawah kan ada kotak Post Template , paste kode HTML tadi di kotak ini.
 13. Setelah itu Simpan Setelan atau Save Setting
 14. Selesai

Secara otomatis nanti Tanda Tangan Dalam Postingan akan selalu tampil, atau kalau posting pakai Windows Live Writer , kode nya bisa di copy paste secara manual seperti yang tampak dalam postingan dibawah ini.

Nah silahkan dicoba tips membuat Tanda Tangan Dalam Postingan ini. semoga berhasil

 

http://saungbisnisku.blogspot.com

 

Read More......

Friday, August 28, 2009

Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda


Boboran Shiam,Idul Fitri

Bilih aya dulur boh wargi nu meryogikeun Short Message Service atanapi SMS Boboran Shiam dina Bahasa Sunda , sim kuring seja posting Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda , pikeun tali paranti anu dikumpulkeun tina koleksi pribadi kintunan para wargi ka HP jisim abdi ditambih copy paste ti blog para wargi.

Kanu peryogi mangga di copy , sareng bilih bade nyobi nambihan koleksi , mangga diantos pisan pedar bae di kolom komentar ulah disimpen dina ati , langkung sae di bagi-bagi. Teu hilap Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah anu salah .. bilih basa dina blog para wargi ka copy paste tanpa widi.

Buat sobat yang mau nambahin SMS dalam bahasa apa saja silahkan masukan pada kolom komentar , mari kita sharing dan merasakan indahnya berbagi , bila sobat memerlukan Kumpulan SMS Ramadhan dan Ucapan Selamat hari raya idul Fitri dalam Bahasa Indonesia dan Inggris ada disini .

Mangga nyanggakeun Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda mugi katampi.

 1. Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.
 2. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.
 3. Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran....... tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri.... mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri..... wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan.
 4. Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.
 5. Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan.
 6. Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1430 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan.
 7. Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1430 H
 8. Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1428H,
  kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan
 9. Sugrining runtah kalepatan dina manah , nyeuri peurihna ati sanubari , mugia lubar ku silaturahmi,
  Wilujeng boboran shiam 1430 H . Taqobalallahu minaa waminkum
 10. Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan ,
  Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan
  Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan
  Wilujeng Boboran Syiam 1430 H
 11. Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh,
  meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan,
  bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1430 H
 12. Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum
 13. Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran siam
 14. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya  kalepatan. wilujeng boboran siam
 15. Bersih galih nu diperedih, leah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nukasuhun
 16. Nyucruk laku sunah Rasul, mapay lacak agama islam, gema takbir nu agung dipungkas kutali
  silaturahim neda pangampura kasadayana wilujeng boboran shiam 1430 H
 17. Jatidiri anu suci rasa jiwa nu tanpa noda , mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa, nuantukna nunda kanyaah, nyimpen kadeudeuh, silih hampura kapapada jalma, panuhun sihapunten sadaya . Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum
 18. Kaluluputan kalelepatan simkuring saparakanca, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka gusti nu maha suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Shiam 1430 H.
 19. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. wilujeng boboran siam.
 20. Tina weningna ati nu surti, tina mumunggang rasa nu ageung rumasa, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, aya lampah nu teu merenah, tur lisan nu ngaraheutkeun manah, neda pangapunten lahir tumekaning batin, mugi luntur qolbu jembar pangampura. Wilujeng boboran siam 1430 H. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum, minal ‘aidin walfaizin.
 21. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum,taqobalahuyakarim.
 22. Bilih aya luhur saur bahé carék, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah, di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin, hayu urang mapag 1 Syawal 1429 H ku kabungahan tur kaikhlasan.
 23. Harta paling berharga adalah sabar, teman paling setia adalah amal, ibadah paling indah adalah ikhlas, harga diri paling tinggi adalah iman, dan pekerjaan paling berat adalah memaafkan. maaf untuk lisan yang tak terjaga, hati yang yang berprasangka, janji yang terabaikan dan sikap yang pernah menyakitkan. Taqobalallohu minna waminkum syimana wa shiyamakum. Minal aidzin wal faidzin.
 24. Ti Lahir dugi ka Bathin.. Pamundut nu kapihatur , ligar manah ku kaikhlasan , tiasa ngalubarkeun, tina sanes kanten samudaya kalepatan, inggis catur teu kaukur , lampah lali nincak salah , neda sihapuntenna. Wilujeng boboran shiam 1429 H
 25. Wilujeng boboran siam 1429. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.
 26. Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “wilujeng boboran shiam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.
 27. Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan.wilujeng boboran
 28. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Neda sihapunten
 29. Najan panangan teu amprok, basa teu nyapa, raray teu tepang. hate sanubari meredih kedah silih bebaskeun, diri silih sucikeunn, mudah2an urang sadayana janten jalmi nu taqwa.amin
 30. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum,taqobalahuyakarim

Sakali deui bilih aya nu bade nambihan Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda.. mangga diantos.. cag ah


Link pustaka : Prayudi , mpang99 , Galuh Purba
Read More......

Kumpulan SMS Ramadhan Dan Selamat Hari Raya Idul Fitri


Lebaran,Idul Fitri

Kumpulan SMS Ramadhan Dan Selamat Hari Raya Idul Fitri ini , sengaja saya posting sebagai koleksi barang kali ada yang membutuhkan karena dewasa ini sms dan ucapan selamat sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari terlebih lagi pada moment seperti bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri ini.

Kumpulan SMS Ramadhan Dan Selamat Hari Raya Idul Fitri ini saya dapatkan dari berbagai sumber mulai dari koleksi pribadi yang masuk ke Hp saya sejak 2 tahun yl maupun dari hasil googling ke blog2 para sahabat. Selain itu contoh Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda  telah saya posting juga disini.  Tentu diakhir posting nanti akan saya sebutkan link dari blog sahabat tersebut.

Waktu mengalir bagaikan air , Ramadhan suci akan berakhir , Tuk salah yg pernah Ada
Tuk khilaf yg sempat terucap, Pintu maaf selalu kuharap, andai saya telah copas tentang apa saja dari blog sobat

Nah inilah contoh Kumpulan SMS Ramadhan dan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri tersebut :

 1. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Selamat Idul Fitri 2009 (1430H ) Mohon Maaf Lahir dan Batin
 2. Walau Hati tak sebening XL dan secerah MENTARI. Banyak khilaf yang buat FREN kecewa
  kuminta SIMPATI-mu untuk BEBAS kan dari ROAMING dosa dan kita semua hanya bisa mengangkat JEMPOL kepadaNya yang selalu membuat kita HOKI dan AXIS
  dalam mencari kartu AS selama kita hidup karena kita harus FLEXIbel untuk menerima semua pemberianNYA dan menjalani MATRIX kehidupan ini… dan semoga amal kita tidak ESIA-ESIA…Mohon Maaf Lahir Bathin.
 3. Tak selamanya hati seputih awan, tak selamanya jiwa sebening embun. Bila mulut salah berucap, tangan salah berbuat, terimalah maaf walau tak sempat berjabat. Selamat menunaikan ibadah puasa..
 4. Meniti hari menabur khilaf menyongsong fitri menuai maaf Semoga tiada lagi dosa dan khilaf diantara kita Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Shiyamana Wa Shiyamakum Selamat Idul Fitri 1430 H
 5. Bila canda membuat luka. Bila lidah mulai berbisa. Bila senyum tak lagi berharga. Hanya seribu maaf kupinta. “Met puasa ya” Mohon maaf lahir dan batin.
 6. Sirih dimakan bak merah delima. Dimakan waktu riang gembira. SMS telah diterima. Teriring kembali ucapan yang sama.
 7. Cukup kata sampaikan makna tanpa jabat tangan atau bersua. Kutau di hatimu ada maaf untukku seperti hatiku yang tulus memaafkanmu. Semoga di ramadhan ini sama-sama kita raih berkah-Nya. Amin.
 8. Assalamualaikum sahabatku, 11 purnama telah berlalu, lelah rasanya hati merindu, sekarang tiba saat yang ditunggu. Maaf atas segala kekhilafanku. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita jadi insan bertaqwa.
 9. Sepuluh jari tersusun rapi.. Bunga melati pengharum hati .. SMS dikirim ,
  pengganti diri… Memohon maaf setulus hati … Mohon Maaf Lahir Dan Batin , Selamat Idul Fitri 2009 ( 1430 H ).
 10. Sebelum Ramadhan pergi , Sebelum Idul Fitri datang , Sebelum operator sibuk,
  Sebelum sms pending mulu , Sebelum pulsa habis ,
  Dari hati ngucapin MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN . MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
 11. Mawar berseri dipagi Hari , Pancaran putihnya menyapa nurani , Sms dikirim pengganti diri
  SELAMAT IDUL FITRI , MOHON MAAF LAHIR BATHIN
 12. Jika HATI sejernih AIR, jangan biarkan IA keruh, Jika HATI seputih AWAN, jangan biarkan dia mendung, Jika HATI seindah BULAN, hiasi IA dengan IMAN. Mohon Maaf lahir Dan batin
 13. Menyambung kasih, merajut cinta, beralas ikhlas, beratap DOA.
  Semasa hidup bersimbah khilaf & dosa, berharap dibasuh maaf. Selamat Idul Fitri 1430 H
 14. Melati semerbak harum mewangi, Sebagai penghias di Hari fitri, SMS ini hadir pengganti diri,
  Ulurkan tangan silaturahmi. Selamat Idul Fitri
 15. Andai jemari tak sempat berjabat. Jika raga tak bisa bersua. Bila Ada kata membekas luka.
  Semoga pintu maaf masih terbuka. Selamat Idul Fitri
 16. Andai jemari tak sempat berjabat, andai raga tak dapat bertatap, seiring bedug yang menggema, seruan takbir yang berkumandang, kuhaturkan salam menyambut hari raya idul fitri, jika ada kata serta khilafku membekas lara, mohon maaf lahir dan batin
 17. Bila kata merangkai dusta.. Bila langkah membekas lara… Bila hati penuh prasangka…
  Dan bila Ada langkah yang menoreh luka. Mohon bukakan pintu maaf…
  Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin
 18. Waktu mengalir bagaikan air , Ramadhan suci akan berakhir , Tuk salah yg pernah Ada
  Tuk khilaf yg sempat terucap, Pintu maaf selalu kuharap, Met Idul Fitri
 19. Satukan tangan,satukan hati , Itulah indahnya silaturahmi
  Di Hari kemenangan Kita padukan, Keikhlasan untuk saling memaafkan
  Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin
 20. Kata telah terucap, tangan telah tergerak, prasangka telah terungkap,
  Tiada kata, Kecuali “saling maaf” jalin ukhuwah & kasih sayang raih
  indahnya kemenangan hakiki, Selamat Hari Raya Iedul Fitri
 21. Sejalan dengan berlalunya Ramadhan tahun ini , Kemenangan akan kita gapai
  Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi , Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa
  Dalam kesempatan hidup ada keluasan ilmu, Hidup ini indah jika segala karena Allah SWT, Kami sekeluarga menghaturkan : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H ,Taqobalallahu minna wa minkum , Mohon maaf lahir dan bathin
 22. Mata kadang salah melihat. Mulut kadang salah berucap. Hati kadang salah menduga. Maafkan segala kekhilafan. Mohon maaf lahir dan bathin. Selamat hari raya Idul Fitri 1430 H. Maafin ya.
 23. Masa aktif Hidup anda hampir berakhir, saldo dosa anda makin meningkat, di hari yang fitri ini raih kesempatan untuk meningkatkan saldo Iman. Isi ulang dengan sirahturahmi. SELAMAT IDUL FITRI, mohon maaf lahir & batin.
 24. Terselip khilaf dalam candaku. Tergores luka dalam tawaku, terbelit pilu dalam tingkahku, tersinggung rasa dalam bicaraku. Hari kemenangan telah tiba, moga segala dosa & kesalahan kita terampuni. Mari bersama kita bersihkan dihari yang fitri. SELAMAT IDUL FITRI, mohon maaf lahir & batin
 25. Takbir, tahmid, tahlil tlah berkumandang. Memecah keheningan malam, mengantar rasa syukur padaNya. Esok pagi menyambut hari yang fitri, selamat hari lebaran 1430 H taqaballahu mina wa minkum, mohon maaf lahir dan batin
 26. Tiada gembira yang menggelora, tiada senang yang mengangkasa, selain kita telah kembali pada fitrah dan ampunanNya. Taqaballahu mina wa minkum, selamat Idul Fitri 1430H, minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin
 27. Beningkan hati dg dzikir, Cerahkan jiwa dg cinta, Lalui hr dg senyum
  Tetapkan langkah dg syukur, Sucikan hati dg permohonan maaf ,
  selamat hari lebaran 1430 H taqaballahu mina wa minkum, mohon maaf lahir dan batin
 28. Kutanamkan benih dihatimu, kusiram dan kurawat agar tumbuh sampai berbunga, kupetik dan kurendam menjadi air bunga yang meniru wangi surga, lalu kubasuh hatimu dari khilafku dan menggantinya dengan aroma wangi ketulusan untuk memaafkanku”.
 29. Berbuat khilaf adalah sifat , Meminta maaf adalah kewajiban
  Dan kembalinya Fitrah adalah tujuan , MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
 30. Ijinkan saya bersajak
  Untuk LISAN yang tak terJAGA , Untuk JANJI yang terABAIKAN, Untuk HATI yang berPRASANGKA , Untuk SIKAP yang menyakitkan. Di hari yang FITRI ini, dengan TULUS HATI , Saya mengucapkan mohon MAAF LAHIR & BATHIN, Semoga ALLAH selalu membimbing kita Bersama di jalanNYA
 31. Seiring cahaya rahmat bulan Syawal, kuberi maafku setulus lahirmu dan kupinta maafmu sedalam batinku. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1430H Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
 32. Ass.Dalam kehangatan semburat fajar pagi. Insan di Bumi merunduk pasrah, menyambut Rangkulan kasih di hari yg fitri…Mohon hapus segala alfa, kita jalin untaian kehidupan di iringi beningnya hati. . Selamat hari lebaran 1430 H, Taqaballahu mina wa minkum, mohon maaf lahir dan batin
 33. Bila ada janji tak setepat waktu sholat tiba. Bila ada serangkai kata dusta. Bila ada prasangka tak seindah serangkaian do’a. Bila aku teman, sahabat atau keluarga yang tak sebaik suara adzan bergema. Bila ada kata lara yang masi membekas dihati. Bila hati tak sebening emun pagi. Bila wajah tak secerah mentari. Bila ada tingkah laku tak sebaik bacaan qur’an. Bersikan jiwa dan sucikan hati di hari yang fitri ini. Tak ada kata yang baik dan bijaksana selain “TAKOBALLAHU-MINA-WAMINKUM MINAL AIDIN WAL-FA IZIN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.

SMS Ramadhan Dan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Dalam Bahasa Inggris

 1. Potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Minal aidin wal faizin. Maafkan segala salah “MET LEBARAN” yee..
 2. Faith makes all things possible. Hope makes all things work.
  Love makes all things beautiful. May you have all of the three.
  Happy Iedul Fitri.”
 3. Let’s write all the mistakes down in the sand
  And let the wind of forgiveness erase it away
  Happy Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin
 4. Say ’sorry’ when we do smthing wrong is a good thing, yet being a forgiving person is a wonderful thing 2, so please take my apologies, maafin wiNa y, met lebaran!
 5. Aslm. TaqaballahuMinnaWaMinkum, i’m Only Human - sometimes I Made Mistakes - give Our Forgiveness each Other To fade Out The Tears N Rise Up The cheers. Have A Nice Aidil Fitri.
 6. As the rain falls n the sun shines, the livings shall flourished.. as u gv ur 4giveness 2 me n my sins shall perished.. Happy Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin 

Sekali lagi bagi sobat2 yang mau nambah Kumpulan SMS Ramadhan Dan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk merasakan indahnya berbagi , silahkan masukan di komentar.


Source : dari berbagai sumber diantaranya : Info Wisata , Sumintar , Rumah Islami , dll

Read More......

Monday, August 24, 2009

Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan


Sebuah renungan di bulan Suci Ramadhan : Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan.

Stigma Islam Sebagai agama teroris yang berkembang ditengah masyarakat apalagi pasca Ledakan Bom di Mega Kuningan dan tertangkapnya atau tertembaknya para pelaku kembali menguat, ini jelas perlu diluruskan`. Karena pada prinsipnya Islam sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang, penuh cinta kasih, damai dan  lemah lembut , Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan .


Dari berbagai ulasan dan pendapat para tokoh dan ulama terkait dengan stigma diatas menganggap bahwa katanya teroris itu salah dalam memahami Islam ,  padahal Islam adalah agama damai , rahmatan lil aalamiin yang menjamin keselamatan bagi seluruh isi alam . Jadi apa mungkin orang memahaminya dengan baik dan benar akan melakukan teror ???.


Allah telah menciptakan manusia dan alam semesta termasuk isinya dengan beraneka ragam, manusia ada laki dan perempuan, ada yang berkulit putih, hitam , sawo matang dsb, begitu juga mahluk lainnya seperti tumbuhan, hewan, batuan, dsb,  berarti kemajemukan ini sudah merupakan sunatullah . Untuk itu seyogyanya seluruh umat Islam harus menghargainya ?.


Senada dengan hal diatas Guru besar STAIN Cirebon Prof,DR.H.Abdullah Ali MA dalam kolom Percikan Radar Cirebon 17 Pebruari 2006 mengatakan : Umat islam di Indonesia seharusnya memahami kemajemukan, dan merupakan sunatullah ( hukum alam). Karena Allah menciptakan manusia dan alam semesta dengan segala isinya dengan bervariasi, beraneka ragam, kemajemukan sebenarnya sangat dihargai dalam ajaran Islam . Karena Islam sebagai agama Allah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Salah satu fitrah itu adalah kemajemukan yang hakekatnya bersumber dari ajaran Islam “ ungkapnya.


Mantan ketua ICMI Orsat Cirebon ini menjelaskan. Agama hendaknya berfungsi sebagai media intergrasi ditengah kemajemukan masyarakat serta pluralisme paham, golongan, sekte dan mazhab. Melalui pendekatan konflik ideologi secara fungsional. Setiap umat beragama termasuk umat Islam mestinya dapat mengendalikan egoisme pendapat dan fanatisme golongan. Karena belum tentu pendapat atau ideologi yang dipertahankan adalah suatu kebenaran yang mutlak. Dengan keyakinan bahwa mutlak benar hanya Allah, manusia hanya penafsir berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.


Hakekat agama sebenarnya sebagai jalan hidup menuju keselamatan dan kebahagiaan, memberikan peluang terbuka kepada masyarakat untuk hidup dalam kemajemukan. Bahkan kalaupun ada konflik karena perbedaan, pada dasarnya bisa dipertemukan secara fungsional untuk saling mengisi dan melengkapi. “ Jelasnya.


Semua yang dipaparkan diatas hanya sebagai renungan saja, saya tak berani mengambil kesimpulan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang jelas sekarang ini kita sedang berada di bulan suci Ramadhan, saya hanya berani menyampaikan… mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh hidmat, penuh ketaqwaan dan keikhlasan. Kita yakini bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah -  Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam dan diajarkan dengan ahlak mulia tanpa kekerasan . Dengan demikian jelas bahwa Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan .

 

Read More......

The Jungle .. Wisata Jelang Puasa


Dua hari tiga malam yang menyenangkan , indahnya kebersamaan , sekeluarga melepas lelah , Sabtu dan minggu weekend dulu , Taman Wisata Air atau The Jungle .. Wisata Jelang Puasa Wisatajadi tujuan akhir kami.

Perjalanan kemarin memang mengasyikan, di mobil penuh canda dan tawa, penuh kenangan dan sesuai rencana. Agar suatu saat nanti bisa dikenang kembali , maka saya coba posting aja sebagai arsip pribadi.

Berangkat Jumat malam tgl 7 Agustus 2009, Pukul 03.30 WIB sesuai rencana kami menuju dan tiba di Istiqlal untuk sholat Subuh berjamaah di mesjid kebanggaan Indonesia ini. Lama kami bersujud dan merenung, si Jalu anak saya duduk bersimpuh disampingku sama-sama kagum menatap tajam indahnya kaligrafi sekitar mimbar, terasa ada kedamaian, rasa sayang , rasa syukur, ada kerinduan dan air mata bahagia serta ada nostalgia ketika 4 tahun lalu kamipun duduk bersimpuh dan bersujud dengan linangan air mata di Multazam tepat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah di Masjidil Haram saat menunaikan rukun Islam yang ke 5.

Jungle WisataPukul 07.00 sebelum ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), kami melewati Istana Merdeka dan mampir dulu ke Monas , sekedar mengingatkan bahwa sebentar lagi 17 Agustus, dengan melihat Monas akan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini tidak didapat secara gampang , ada semangat patriotisme bagi generasi saat ini dan yang akan datang, itu yang saya katakan pada anak2ku.

Pukul 10.00 berangkat menuju TMII , rasanya enggak ada perubahan yang berarti ketika beberapa tahun lalu ke sini, tapi untuk menyenangkan anak ya ikut aja lihat2 Aquarium ikan air tawar, Musium insecta, Keong mas. dll.

Wisata,Jungle WisataPukul 15.00 berangkat menuju Puncak – Bogor, maunya ingin segera istirahat setelah tadi malam kurang tidur dan ingin merasakan kembali dingin serta indahnya Kawasan Puncak di malam hari. Tapi wee alaa.. macetnya .. pemandangan biasa malam mingguan jalur Bogor-Puncak selalu macet . Di Hotel ini baru melihat secara jelas melalui TV tentang penyerbuan pelaku Bom Kuningan di dusun Beji Temanggung - Jawa Tengah itu. Sehabis makan malam kami duduk diserambi memandang jauh ke puncak gunung Gede - Pangrango.. jadi ingat jaman dulu ketika senang-senangnya naik gunung. dan puncak Gede-Pangrango telah 3 kali saya kunjungi, teringat kembali ketika hampir terpeleset saat nyebrang di sungai air panas, teringat saat memandang indahnya hamparan bunga edelwise di atas sana, teringat saat kami hampir 8 hari membuat/shoting film pendakian dan cinta alam bersama rekan2 dari Lawalata –IPB, Aranyacala – Trisakti, dll. yang disponsori Kementrian LH dan Ditjen PPA , sayang saya tak pernah merasakan syahdunya memperingati HUT RI di puncak gunung itu seperti kawan2 lain.

Besok nya hari minggu tgl 9-8-09, Pukul 08.00 berangkat menuju Tajur - Bogor untuk sekedar beli oleh2 dan cindera mata, yang katanya murah2, memang harganya tak jauh beda dengan outlet2 yang ada di Bandung, disini coba beli celana pendek loreng, ber logo US Army (hanya logo ini yang ada) sekalian untuk main air dan renang di Jungle Park sana.

WisataJungle Futsal,WisataMonas

Pukul 09.30 berangkat menuju The Jungle Park , lokasinya ada di daerah Dreded, Bogor Selatan, tepatnya di sebuah komplek perumahan elite Bogor Nirwana Residence (BNR) dikaki Gunung Salak . Konon komplek real estate ini lebih dari 1.000 hektar dengan jarak sekitar 1 Km dari jalan Raya Pahlawan . disini sampai pukul 16.30 , cukup lama kami bermain air, tapi sungguh tidak terasa .

Wisata airnya boleh dibilang komplit , seperti untuk anak-anak ada dua buah Kiddy pool dengan beragam jenis seperti Mini slider, Water bucket, Lazy River, Water canon dan jungkat-jungkit serta Dry park . Kemudian Racer Slide berupa 4 buah papan luncur dari fiber dan Spiral Slide setinggi 12 meter. Selain itu tempat meluncur berbentuk pipa (tube slide) , ternyata pertamanya ngeri juga ya ( hihihik .. dasar orang pinggiran), soalnya kita meluncur dari ketinggian, masuk ke dalam pipa, pakai ban, berkelok-kelok dan gelap (namanya didalam tabung) sebelum sampai ke ujung dan tercebur ke kolam. Ada sport jantung juga disini.

Yang lebih menyenangkan , ini menurut saya lho sehingga lupa waktu adalah adanya lapangan bermain bola / Fountain Futsal didepan sebuah panggung hiburan. Si Jalu berbisik “Disini terbalik ya pak bukan kita yang nonton tapi biduan itu yang nonton kita bermain futsal sambil dia bernyanyi ... hehe “. Benar juga pikirku. Lapangannya dilapisi oleh sejenis karet atau matras tebal sehingga kalau jatuh ya gak sakit. Menariknya lagi kita bermain bola ditengah semburan air ke udara yang keluar dari berbagai lobang yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga menambah asyik permainan ini , siapa saja boleh ikut dan tak ada aturan pokoknya masuk lapangan dan ikut berebut bola sambil ditonton para biduan yang cantik2 itu.. kan asyik tuh..

IstiqlalMonasMonas

Waktu tak terasa lagi ketika istri dan anak saya si Denok memberi kode “ dah pukul 16.30 “ ya akhirnya kami akhiri permainan air ini. Pulang ke rumah , baru terasa lelah. Weekend pun berakhir sampai disini. Dirgahayu RI ke 64 untuk seterusnya kita sambut datangnya bulan suci Ramadhan dengan penuh antusias dan ketaqwaan setelah hari ini bergembira di Jungle Park dan merasakan Indahnya Wisata Jelang Puasa.wisata,Puasa,Jungle,Taman Mini Wisata Taman Mini Indonesia Indah


Monas Puncak

Read More......

Leave Comments On Other Sites To Increase Traffic


Commenting on other sites, forums, and blogs is actually quite effective in generating a lot of traffic. In fact, even if you don't write on your own blog, you can derive a lot of benefits just by commenting and putting your backlink on the blogs of others. But why are comments essential? Basically, comments let you reach out to people on a more personal level because through comments, you'll be able to reveal a glimpse of your personality. Unfortunately though, a lot of other people have the same idea you do. In line with this, here are some suggestions that will help you get the best out of commenting from other peoples blogs.

 1. Comment early. In order for you to stand out from the rest, you need to get in before others. Visitors will always see the first comment on the site but they won't necessarily see the last. Be sure to add value to the site content though so that the author and the visitor will appreciate your comments.
 2. Give an example. You need to add value to the post, you can do this by giving an example that will stress their point and make it easier for their readers to understand. By doing this and adding your backlink, visitors will also be more likely to visit your site because they want to know more about the things you can share.
 3. Extend the discussion. You can add a point that the writer might have failed to notice. People will see that your post is worthwhile because of this.
 4. Disagree. You can stand out by disagreeing with the author and other people who had commented on the post. But remember to always respectfully disagree because arguing can just get you in trouble.
 5. Write with some feelings. More than half of the comments found in blogs seem to be written by unfeeling robots because of the mechanical approach they use. Putting some feelings and passion to your comments will make people curious about the person behind the post and thus, they will click on your link. .
 6. Use humor. You can improve your traffic significantly by making other people laugh. People appreciate someone with a sense of humor whether online or offline and you can take advantage of this.
 7. Ask questions. Most of the time, comments with questions are the ones that get the most response from visitors compared to all other comments.

Good Luck..

Source : http://www.freearticles.com

Read More......

Sunday, August 23, 2009

Cara Mudah Membuat Screenshot


Seminggu lebih vacum dari ngeblog, ada acara dulu, dari tanggal 7 sd 9 Agustus 2009 selama 3 malam 2 hari ceritanya weekend dulu (duh gayanya), ya hitung2 refreshing nyenangin anak2, nengok dulu Ibu kota walau agak takut jika ada lagi Bom Kuningan , terus rindu dengan dinginnya angin malam di Puncak,- Bogor , besoknya hari minggu dilanjut main air di Taman Wisata Air atau Jungle Park – Bogor , senin dini hari nyampe rumah. capek.. eh trus computerku ngadat alias eror, baru semalam selesai diservice , tapi masih tetep aja tuh.. belum ketemu penyakitnya, pusiiing ..padahal dah 3 kali di instal ulang nih.. Sekarang pkl 06.00 WIB sambil ngopi, nyoba online lagi dan karena semalam si Denok nanya gimana cara membuat screenshot ?, nah.. sekalian aja nih mumpung masih pagi, masih fresh.. saya posting aja tentang Cara Mudah Membuat Screenshot.

Bagi yang belum tahu , screenshot adalah suatu gambar yang diambil dari apa yang terlihat di layar komputer kita baik itu seluruh layar, window tertentu, atau hanya bagian tertentu saja dari layar itu. Nah cara membuatnya ada berbagai macam sesuai dengan software yang digunakan dan yang akan saya posting sekarang yaitu Cara Membuat Screenshot dengan Paint .

Langsung saja ya , cara Membuat Screenshot itu seperti ini :

 1. Tentukan dulu halaman yang akan di ambil screenshotnya
 2. Cari dan tekan tombol "Print Screen SysRq" yang ada didekat Insert, Scroll Lock, pada keyboard komputer anda.
 3. Buka program atau software Paint yang ada di windows. Caranya klik Start , lalu All Programs , pilih Accessories , kemudian klik Paint.
 4. Pada program Paint, klik Edit , lalu Paste atau Ctrl+V
 5. Corp bagian yang ingin dibuat screenshotnya dengan menu corp.
 6. Atau langsung Pilih File , terus Save As..
 7. Beri nama file dan simpan di computer anda
 8. Selesai. Anda sudah punya screenshots nya.

Demikianlah Cara Mudah Membuat Screenshot dengan menggunakan Paint itu. Jika masih belum puas dengan tampilannya tinggal diedit lagi aja . Bila ingin lihat salah satu Contoh dari screenshot itu, ya seperti dibawah ini :

SEO Saung WebSelamat mencoba

Read More......

Cara Instal Windows Live Writer


Sebenarnya sejak dulu ingin posting tentang Cara Instal Windows Live Writer (WLW) , sebab sejak belajar ngeblog sudah pakai tool dari Microsoft yang satu ini, ketika kemarin komputer ku di instal ulang ternyata WLW nya hilang juga ,terpaksa deh buka2 lagi perimbon om google untuk nyedot WLW lagi. Banyak referensi dari beberapa blogger mania dan saya coba referensikan kembali bagi para sobat pemula yang belum tahu tentang Cara Instal Windows Live Writer ini.

Windows Live Writer adalah salah satu program offline blogging tool yang dapat digunakan untuk mengirimkan postingan tanpa login di Blogger.com, Wordpress.com atau lainnya. Semakin sibuk atau semakin sering kita membuat posting, maka tool seperti ini mutlak diperlukan oleh seorang blogger, tak dapat dibayangkan kalau setiap mau bikin artikel harus selalu masuk ke blogger atau dashboard dulu secara manual hihihi.…. hari gini masih maual ???. Selain WLW sebenarnya masih ada lagi program serupa seperti ScribeFire, Wbloggar, Post2blog dll. Dah kebayang belum ??. ok jelasnya gini ya.. kalau mau posting artikel untuk blog kita gak perlu langsung di blognya, tapi kita buat artikel itu di WLW ini jadi semacam konsep lah, kalau dah ok baru di publish ke blog tujuan gitu lho..dan saat membuat postingan itu kita tak perlu tersambung ke internet .. masih mudeng juga ?? wee alaa panjang nih tulisannya nanti.. ok gini aja sekarang langsung meluncur ke TKP untuk download softwarenya, nanti juga akan ngerti kok.

WLW disamping sebagai Offline Blogging handal, juga punya beberapa keunggulan lain diantaranya :

 1. Fasilitas editing yang lengkap. Mulai dari fitur manipulasi tabel, memasukan hyperlink, image, tags dsb. Pokoknya seperti menggunakan Mcrosoft Word saja.
 2. Manipulasi gambar yang mudah dan ok. Disini bisa menambahkan foto dengan efek Drop shadow (membuat bayangan), Photopaper (kertas photo), Reflection(refleksi), Rounded Corner (sudut membulat), Water mark, black and white, Sepia tone, dll.
 3. Tak perlu Upload gambar, Multi Preview , penambahan plugin seperti Insert a smileys,emoticon dsb.
 4. Bisa menghemat biaya internet karena tak perlu terkoneksi, namanya juga offline blogging.
 5. Ada tab Source yang bisa dipakai untuk memasukan fungsi Red More dll
 6. deesbe.

Jika tertarik Download Windows Live Writer klik di alamat ini atau Klik disini .

Ketika kemarin saya coba download ternyata eror tidak bisa menginstal , dan diminta untuk update windows dulu. Duh gusti celaka 12 pikirku. Ternyata setelah dipelajari bahwa sebelum menginstall WLW, pada komputer kita harus terinstall dulu “ Microsoft .NET Framework “. Oleh karena itu terpaksa download dulu dari di situs resmi Microsoft untung gratis . Setelah Microsoft .NET Framework ini terinstal di PC kita , baru instalasi WLW ini berjalan lancar… itulah pengalamanku 3 hari yang lalu sebelum tgl 1 Ramadhan ini.

Bagi sobat yang punya permasalahan seperti itu maka download dulu Microsoft. NET Framework di sini. Setelah selesai baru install Windows Live Writer nya,.

Mengenai langkah-langkah download atau Cara Instal Windows Live Writer dan cara menggunakannya sobat bisa download disini

Semoga bermanfaat . Selamat mencoba , semoga berhasil. thumbs_up

.

Read More......

Merubah File Word Menjadi PDF


Kita sering menemukan file-file jenis PDF, misalnya ebook atau tutorial lainnya sering memakai file jenis ini. Kebetulan saya mau Merubah File Word Menjadi PDF untuk bahan tutorial cara instal Windows Live Writer, karena terlalu panjang ya.. saya ubah aja menjadi file Pdf ini. Terus setelah kemarin komputer ini di instal ulang banyak software yang hilang termasuk software ini akhirnya ya.. download lagi tuh untung gratisan.

Cara Merubah File Word Menjadi PDF ini ternyata mudah sekali , kita tinggal download softwarenya terus instal … jadi deh seperti dulu saya pernah posting juga tentang Tips Mudah Merubah File Pdf Ke Word sekarang kebalikannya yaitu Merubah File Word menjadi PDF.

Langsung meluncur aja ke cara Merubah File Word Menjadi PDF langkahnya :
 1. Download softwarenya, silahkan klik download disiniclip_image001 (freeware) atau yang ini http://www.dopdf.com .
 2. Save File , Setelah selesai tinggal instal di komputer kita.
 3. Langkah selanjutnya buka file word yang akan di ubah
 4. Kemudian dari menu File , pilih Print , -- > tentukan pilihan printer (sesuai dengan nama program yang diinstal tadi yaitu doPDF v6 ). Coba deh lihat di jenis printernya ada gak jenis doPDF v6 ?.
 5. Kalau sudah ada jenis printer diatas , tinggal pilih itu dan klik Ok
 6. Selesai.. jadi deh file PDF nya.
Mau coba Merubah File Word Menjadi PDF ? , silahkan pakai cara diatas gratis ini kok. Sedangkan kebalikannya jika mau merubah file PDF menjadi word klik aja Tips Mudah Merubah File Fdf ke Word.

Semoga sukses.

Read More......

Ikhlas Dan Keutamaanya


Banyak kisah keteladanan yang mencerminkan tentang Ikhlas Dan Keutamaanya , kali ini Saung Web akan coba posting sebagai upaya pencerahan diri sendiri di hari ke dua bulan suci Ramadhan 2009 ini . Kita harus percaya bahwa semua manusia akan hancur, kecuali mereka yang berilmu, setiap oang yang berilmu akan hancur, kecuali orang yang beramal, setiap orang yang beramal akan hancur kecuali orang yang ikhlas , setiap orang yang ikhlas akan selalu menghadapi godaan setan. Tutur Imam Al Ghazali.

Berbekal Ikhlas ini juga seorang wanita pelacur, bisa diampuni dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah SWT, hanya karena memberi minum seekor Anjing yang kehausan. Dengan penuh ikhlas dan empati terhadap penderitaan anjing itu dia rela turun ke dalam sumur mengambil air menggunakan sepatunya. Untuk memberi minum Anjing yang kehausan itu . Demikian dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dikisah yang lain diceritakan pula seseorang yang hanya menyingkirkan sepucuk duri dari tengah jalan, diganjar dengan rahmat oleh Allah SWT, dengan surga. Karena dia ikhlas melakukannya, dia tak rela kalau orang lain yang berjalan disitu nanti tertusuk oleh duri tersebut. Subhanallah.

Sejalan dengan itu Allah berfirman bahwa “ Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik “. Disini Allah tidak menyebut besar kecilnya perbuatan baik itu, tapi menyimak kisah di atas berarti yang dipentingkan adalah ikhlas tidaknya dia berbuat baik itu. Duz perbuatan yang dianggap remeh seperti diatas, atau membuang sampah bekas makanan camilan anak-anak seperti bekas bungkus chiki, permen atau puntung rokok dan dimasukan ketempat sampah asal dengan ikhlas niscaya Allah akan memberikan pahalanya, dari pada memberikan makanan atau sumbangan uang yang begitu besar tapi diikuti dengan perasaan riya.. semua itu akan sia-sia bahkan berbalik bukan pahala yang didapat tapi malah dosa yang diterima. Ami amit

Kisah heroik juga ditunjukan oleh Ali bin Abi Thalib RA bahwa pada suatu ketika perang tanding satu lawan satu dengan orang kafir , saat itu Ali sudah berada dalam posisi menang, pedang musuh sudah terlepas , dia sudah menindih tubuh musuhnya, sambil memegang sebilah pisau yang tajam. ketika pisau itu hendak ditusukan ke tubuh lawannya, orang kafir yang menjadi lawannya itu meludahi wajah Ali , bayangkan kalau itu terjadi pada kita, mungkin akan semakin emosi dan geram akhirnya pisau itu segera ditusukan ke tubuh lawan , mungkin bukan satu kali tapi beberapa kali,.. tetapi apa yang terjadi dengan sang menantu Rasulullah itu ???,

Pisau ditangannya malah ia campakan sambil beristigfar membuat musuhnya merasa heran dan bertanya apa sebabnya. Ali menjawab “ Aku khawatir, membunuhmu hanya karena emosi amarahku dan bukan karena jihad membela agama Allah “ . Mendengar jawaban ini membuat lawannya mendapat hidayah dan masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat shahadat. Subhanallah .

Inilah Ikhlas Dan Keutamaanya. Bahwa segala sesuatu yang dilakukannya hanya karena Allah, ridho Allah SWT itulah yang jadi tujuan akhirnya.

Ah .. indahnya hidup ini Seandainya kita sudah bisa mempraktekan kata ikhlas bukan hanya dalam artian teoritis tapi benar2 hasil dari proses keikhlasan hidup yang terwujud secara nyata dalam keseharian kita. Sehingga kita yakin bahwa ikhlas merupakan energi dahsyat yang ada dalam diri kita sendiri untuk mencapai kesusksesan hidup dunia dan akhirat kata Erbe Sentanu dalam bukunya Quantum Ikhlas . Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati .

Selama ini mungkin kita banyak membaca buku yang bergenre motivasi diri , diantaranya berfokus pada metode positve thinking , yaitu Mengubah cara berpikir dengan memasuki dimensi kognitif , namun dalam taraf tertentu upaya itu seolah mengabaikan sisi lain dari dimensi manusia yaitu dimensi efektif, dimensi hati dan marilah kita berupaya mempertemukan kedua dimensi itu sehingga membantu kita masuk lebih dalam untuk mengenal dan kemudian menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri potensi itu adalah Ikhlas Dan Keutamaanya, yang merupakan energi dahsyat pemberian sang pencipta yang ada dalam diri kita sendiri untuk mencapai kesusksesan hidup dunia dan akhirat. Amin.

Read More......

Saturday, August 22, 2009

Cara Ganti Template Blogspot


Ganti template merupakan kepuasan tersendiri bagi yang ingin tampil beda karena mungkin template yang lama kurang sreg diati atau mungkin sudah bosan dengan wajah lama, beberapa sobat mengatakan karena template yang dipakainya sekarang sudah banyak yang pakai.. alasan itu sah-sah saja semua dikembalikan ke masing-masing.. bebas kok dijamin undang-undang, pokoknya bagi pengguna blogspot yang mau ganti template kali ini saya coba posting tentang Cara Ganti Template Blogspot.

Setelah saya melakoni ganti template yang didasari dengan ingin tampil beda dengan template baru kemudian dilanjutkan dengan memilih template yang mau dipakai akhirnya langsung action ganti template lama dengan yang baru seperti yang sobat lihat sekarang ini.

Bagi yang berminat ganti templat Blogspot langkahnya mudah kok seperti ini :

 1. Siapkan atau pilih dulu template mana yang akan dipakai sebagai pengganti,, untuk hal ini banyak template gratisan mapun yang bayar, misalnya yang gratisan tinggal tanya om Google dengan keyword Free Template.Blogspot atau disini juga banyak.
 2. Setelah ketemu yang cocok, biasanya ada demo dulu,, kilk aja demo untuk melihat tampilannya, jika sudah cocok pilih download untuk mendownload source templatenya.
 3. Kalau file tersebut dalam format zip, lakukan unzip agar nanti bisa diupload ke blog kita.
 4. Jangan lupa juga kalau ditemplate lama udah ada widgetnya apalagi kalau dah banyak.. maka lakukan backup dulu dengan copy paste kode HTML nya lalu simpan di Notepad untuk nanti kita pindahkan lagi ke template yang baru.
 5. Masuk ke account Blog kita, pilih Tata Letak atau Layout dan Edit HTML
 6. Jangan lupa untuk backup templat yang lama dengan klik Download Full Template , terus di save siapa tahu nanti gagal atau malah brantakan tak karuan.. kan tinggal upload lagi tuh backupnya.
 7. Klik Browse, cari dimana source templatenya ( itu lho hasil kerja sampeyan yg point 3 , filenya dimana.. makanya jangan sampai lupa) . Jika sudah ketemu, klik Open kemudian klik Upload.
 8. Upload template selesai jika tak ada eror , kalau ada pesan biasanya warna merah, misanya : Template Anda tidak dapat diparse karena tidak well-formed. Harap pastikan bahwa semua elemen XML ditutup dengan benar.
  Pesan eror XML: Open quote is expected for attribute "{1}" associated with an element type "id".)
  itu berarti ada yang tidak beres dengan template yang di upload , coba lagi sampai bisa.. kalau tetap tidak bisa,, berarti template itu tidak jodoh dengan anda, pilih lagi template yang lain .. lha wong buanyak pilhan kok.
 9. Kalau uploadnya sukses, akan ada pesan untuk konfirmasi penyimpanan , ini akan menghapus beberapa kode html dari yang lama, klik aja 'Confirm and Save'.
 10. Preview dulu untuk melihat tampilan wajah baru dari blog anda tersebut.
 11. Sudah oke ??,.. tinggal syukuran.. tak usah pakai tumpengan segala.. cukup ucapkan Hamdallah aja.. ..

Kini Blog anda sudah Tampil Beda Dengan Template Baru... selanjutnya... terserah anda.. untuk menatanya seperti memasukan kembali widget yang telah di backup pada point. 4 diatas.

Alhamdulillah wa syukurillah.. akhirnya selesai juga postingan ini.. makasih buat sobat Artikel Komputerku dan Cumie’s Crime atas referensinya.

Yup!!! Selamat mencoba.. semoga sukses.

</SPAN< div>

Read More......

Cara Mudah Pasang Buku Tamu Oggix


Kali ini saya akan berbagi info tentang Cara Mudah Pasang Buku Tamu Oggix di blogspot. Ide ini timbul setelah semalam seorang kawan minta dipasang Shout Box atawa buku tamu di blognya, kenapa memilih Oggix ? , karena Shoutmix sudah dipakai di blog ini.. jadi ingin coba yang lain.. itu aja kok .. sumpah deh..hehe.. yang benar cara pasang ShoutmiX pernah saya posting di blog ini dengan title Membuat Buku Tamu di Blog , ternyata Oggix tampilannya bagus juga tuh.

Bagi yang berminat atau sekedar coba2 ingin tampil beda dengan buku tamu Oggix..nah inilah Cara Mudah Pasang Buku Tamu Oggix di Blogspot :

 1. Silahkan login ke situnya Oggix di sini.
 2. Klik menu Register yg ada di kanan atas atau tombol GET IT NOW
 3. Lakukan pendaftaraan dengan mengisi data2 yang diminta
 4. Jika sudah daftar langsung Log in aja dengan Username/Email dan password yang ketika daftar tadi
 5. Klik Instal ShoutBox , kemudian pilih setingan mana yang di sukai
 6. Jika udah nanti akan diberi kode HTML nya,
 7. Copy Paste kode HTML tersebut ke sidebar blog anda , dengan cara :
 8. Login ke account Bloggermu atau Dashboard
 9. Klik Tata Letak , lalu pilih Add Gadget / Tambah Elemen .
 10. Pilih HTML/JAVA SCRIPT Code
 11. Kasih judul dikolom yang diminta misalnya ,, “Silahkan Isi Buku Tamu” dll
 12. Paste Kode HTML nya di kolom yang disediakan, jangan lupa di save ya..
 13. Sampai disini Selesai ,
 14. Jika tampilannya belum sesuai seperti lebar atau tinggi Oggixnya , ya tinggal di utakatik aja kode HMTL nya, seperti untuk ngatur lebar dengan kode width: ..px; tinggi dengan height …px , gitu aja kok repot.

Begitulah Cara Mudah Pasang Buku Tamu Oggix di Blogspot, Bagi yang mau mencoba silahkan aja dicicipi mumpung masih free.

Read More......

Friday, August 7, 2009

Kuningan , Kenapa Disebut Kuningan


Kuningan , Kenapa Disebut Kuningan , tak dipungkiri pasca ledakan bom Kuningan menjadikan keyword Kuningan banyak di klik di dunia maya. Postingan tentang ledakan Bom Kuningan pun menjadi salah satu artikel yang diminati oleh para netter dan blogger mania, dihari pertama ledakan saja ketika pukul 07.55 meledak kemudian pukul 11.00 coba Googling , waduh..ternyata sudah banyak yang posting, ini diluar blog berita atau media masa lho, apalagi sampai hari-hari berikutnya.

Kali ini Saung Web tidak akan berbicara tentang Ledakan Bom di Mega Kuningan - Jakarta karena telah mempostingnya 3 jam pasca ledakan, tapi sisi lain yang banyak orang belum tahu yaitu tentang sejarah Kuningan .. Kenapa Disebut Kuningan, apa kaitannya dengan Kuningan sebagai salah satu kabupaten yang ada di sebelah timur Jawa Barat ??.

Menelisik kembali Sejarah Kuningan Pasca Masuknya Islam , yaitu ketika Pemerintahan Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati , saat itu Pasukan Cirebon dan Demak yang dipimpin Faletehan atau Fatahillah dibantu tentara Kuningan yang dimpin Panglimanya Dipati Ewangga atau Dipati Cangkuang bersama-sama menyerang serta menduduki Banten Dan Sunda Kelapa pada tahun 1527 M.

Setelah menduduki Sunda Kelapa tersebut Dipati Ewangga beserta sejumlah pasukanya , juga sebagian pasukan dari Cirebon dan Demak banyak yang terus menetap di Sunda Kelapa lalu namanya diganti Menjadi Jayakarta, dikemudian hari sampai sekarang nama itu menjadi Jakarta. Dapat dikatakan bahwa mereka merupakan penduduk muslim pertama di kota pelabuhan tersebut.

Pada waktu itu Dipati Ewangga bersama pasukannya ( Tentara Kuningan ) memilih daerah agak ke pedalaman sebagai tempat tinggal mereka dan mendirikan sebuah pemukiman baru yang dikenal dengan nama Kampung Kuningan. Sekarang daerah itu menjelma menjadi kawasan elite , pertokoan dan perkantoran, itulah daerah Mega Kuningan - Jakarta yang beberapa minggu lalu diguncang Ledakan Bom bahkan untuk yang kedua kalinya. Konon di Daerah itu ada sebuah kuburan yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Mungkinkah kuburan itu adalah makam Dipati Ewangga ???.

Itulah sekelumit kisah masa lalu dari Daerah Kuningan , Kenapa Disebut Kuningan. Ternyata ada kaitan atau hubungan moral dan emosional antara daerah Kuningan - Jakarta yang lebih terkenal lagi dengan ledakan bomnya dengan Daerah Kabupaten Kuningan tempat Perjanjian Linggar Jati diadakan, tempat ikan dewa hidup aman dikolam kramat seperti Cigugur , Cibulan dan Balong Darma , tempat dibuatnya Ketembling, Tape Ketan dan Sirup Jeruk Nipis sebagai oleh2 makanan khas daerahnya. Semoga menjadi bahan bacaan, syukur jadi bahan renungan bahwa Bangsa yang besar "katanya" tak melupakan sejarahnya.

Read More......

Wednesday, August 5, 2009

Jati Diri Bangsa , HUT RI Dan Pekik Merdeka


HUT RI Ini hanya sebuah renungan tentang Jati Diri Bangsa , HUT RI Dan Pekik Merdeka . Hiruk pikuk jelang 17 Agustus memang tampak dimana-mana, beragam kegaiatan digelar oleh berbagai komponen bangsa baik itu pemerintah, swasta, organisasi, LSM bahkan dunia usaha membuat paket2 khusus 17 an ini , sebuah swalayan memasang spanduk besar dengan paket ” discount hari kemerdekaan ”, pedagang musiman memajang berbagai ukuran bendera dan umbul2 dengan harga relatif murah di pinggir jalan dsb...dsb... ini memang sah2 saja mengais rejeki dari tanggal keramat ini. Masih terasa ada gema, ada respek, ada nostalgia pelaku sejarah, disini ada Jati Diri Bangsa, HUT RI dan Pekik Merdeka.

Drumben 150x Biasanya dalam kegiatan2 seperti ini orang membandingkan keadaan , jaman dulu begitu ,sekarang begini.. orde lama begitu, orde baru begitu, orde reformasi begini... Presiden dulu begitu.., kemarin begitu.. sekarang begini.. dsb.. lalu orang2 pun berkomentar.. syah2 saja karena memang berkomentar tak dilarang undang2.

umbul100x75 Menyimak situasi dan kondisi kehidupan bangsa dan negara dewasa ini yang kita lihat, kita tonton dan kita baca di media massa ,, masya Allah ..kok berita dan kejadiannya serem2 begitu ya... ada yg demo atas nama rakyat.. tapi merusak aset rakyat...membuat macet jalan hingga rakyat ada yang terganggu, ada juga yg tak bisa berjualan karena takut dirusak. Kriminal, dari mulai perampokan, pembunuhan plus mutilasi sampai kepada Bom Kuningan. Geng2 remaja, korupsi, komplik antar bapak2 gede, komplik partai, komplik pemerintah vs yang mengatasnamakan rakyat.. , demo masalah Pilkada , Pilpres yang maunya diulang....dsb.

Melihat kenyataan diatas, kok rasa2nya kita perlu introspeksi lagi ya... Apa benar.slogan agung seperti : kita bangsa yang besar, penuh cinta kasih,Musawarah n mufakat, religius, penuh kekeluargaan, memegang adat ketimuran yang ramah, sopan, gotong royong, setia kawan, dan ...dan.... ???? . Benar yang di tulis Berita Jitu bahwa kita mesti Mengembalikan Jati Diri Bangsa yang sudah mulai kusam ini.

Oleh karena itu dalam 17 Agustus 2009 ini , hemat saya kita tak perlu lagi berteriak MERDEKA !MERDEKA ! bukankah kenyataannya bangsa ini sudah merdeka sejak 64 tahun yl, bagai mana kalau pekik itu kita ganti saja dengan yang lebih cocok untuk masa sekarang ini...cuma .. apa ya...pantasnya..., gimana kalau teriaknya gini : Ayo kita Kembalikan Jati Diri Bangsa Indonesia...Hidup Jati Diri Bangsa .. ayo kita Dukung Jati Diri Bangsa . Tapi kayaknya gak pantas juga ya.. gak enak ditelinga.. hik..hik... barang kali anda punya saran ...?.

Ini hanya sekedar renungan jelang 17 an, menurut saya yang lebih penting adalah... bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata sekecil apapun, bermawas diri, hayati dan terapkan slogan2 agung penuh makna di atas dalam kehidupan nyata sehari-hari sebagai ciri khas Jati Diri Bangsa Indonesia. Bukankah inipun sudah merupakan kontribusi yang luar biasa dari setiap individu bagi perjalanan bangsa dan negara ini ... dan kepada bapak2 dan ibu2 gede di atas sana...ingat jangan lupa kepada Jati Diri Bangsa kita dan ingat pula bahwa kepemimpinan anda akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti, .. ada baiknya ( barang kali lupa ) untuk membaca kembali kisah2 keteladanan para amirul mu’miniin dulu .... Insya Allah .. hakekat tujuan kemerdekaan bangsa ini akan terwujud...amin.

Read More......

Background Pada Judul Artikel


Dengan menambahkan Background Pada Judul Artikel tampak blog kita agak sedikit tampil beda n rada-rada elegan, ini menurutku.. dari pada kemarin pada area postingan tampak polos sekali, tapi sekarang tampak seperti ada batas yang jelas antara postingan satu dengan yang lainnya,, nah yang membatasinya yaitu Background Pada Judul Artikel ini.

Ide ini datang setelah lama saya memandang area posting pada blog ini,, kok rasanya ada yang kurang tapi apanya..., padahal kemarin lusa baru Pasang Related Post Dengan Fungsi Scroll, kemarin tambah lagi dengan Membuat Pesan Di bawah Posting Artikel ,, sekarang coba tambah lagi dengan Background Pada Judul Artikel dan hasilnya ya.. pencet aja home.. baru terlihat apa yang saya bicarakan ini.

Hanya perlu 4 langkah saja untuk membuatnya dan lebih gampang dari Membuat Pesan Di bawah Posting Artikel , nah bagi yang penasaran ayo kita buktikan :

 1. Login ke Dashboard, klik Layout terus plih Edit HTML
 2. Cari kode seperti ini :

  .post h3, .post h3 a, .post h3 a:visited {
  color: $titlecolor;
  margin: 0;
  text-transform:capitalize;
  text-align:left;
  font: normal 26px Times, Tahoma, Verdana;}

 3. Tambahkan kode : Background:#CCFFFF; setelah tulisan warna biru di atas , atau pilih warna yang anda inginkan.
 4. Save Template... Selesai dah..

Tuh kan .. kata saya juga membuat Background Pada Judul Artikel itu gampang.

Read More......

Tuesday, August 4, 2009

Peristiwa di Meja Makan


Ada seorang anak sebut saja namanya Pardi , dia anak kelas 3 SMP , di sekolahnya agak terkenal bandel , sering buat jengkel guru2 nya, dirumah juga begitu. masih mending kalau kebandelannya ditutupi dengan kepintarannya.. ini udah bandel otaknya juga hampir dibawah standar, paling besar nilau ulangan hariannya 6 itupun dah dikatrol oleh rasa kasian dari sebagian guru2 nya.

Suatu hari ketika waktu pembagian Raport, orang tuanya dipanggil menghadap Kepala Sekolahnya.. hal ini dilakukan karena .. ya itu tadi nilai Pardi jeblog semua..

Bapaknya merasa malu sekaligus jengkel kepada anaknya itu.. malu karena kepala sekolahnya adalah adik kelasnya waktu dulu dan sering di plonco olehnya.. jengkel.. ya karena nilai Rapor Pardi ,, lebih banyak angka merah nya, jauh sekali dengan si Udin teman sekaligus juga tetangganya yang masuk rangking 3 besar dikelasnya.

Sewaktu datang ke rumah, tampak istrinya sedang menunggu.. dia tahu gelagat bahwa suaminya akan memarahi anaknya. dengan lemah lembut istri yang bijak ini berhasil meredam kemarahan suaminya dan berjanji akan bicara kepada Pardi secara pelan dan lembut.

Ketika Pardi datang ke rumah , anak yang watados ( wajah tanpa dosa) ini, langsung simpan tas, pergi kedapur dan makan dengan lahapnya.

" Ah ini kesempatanku untuk bicara dan menasihati Pardi ". Pikir sang ayah ketika Pardi sedang makan .

Dimulai dengan intro menceritrakan pengalaman ayahnya dulu , mulailah masuk ke pokok persoalan. sang ayah mulai bertanya : " Di.. tadi ayah malu sekali sampai dipanngil menghadap kepala sekolah "

Pardi " emang kenapa pak "

Ayah : " ya itu.. gara2 nilai rapor kamu yang hampir merah semua "

Pardi : " ooh " sambil makan dan tanpa ekspresi

Ayah : '" Bapak heran sama kamu Di , masa nilaimu segitu jeblognya sih, ayah gak nuntut banyak kok.. ya.. kalau ada angka 5 barang 1 atau 2 pelajaran mah , bapak maklum " . Si Pardi diam aja malah nambah lagi nasinya dan sang ayah meneruskan

" Masa kamu kalah sama si Udin , dia kan bisa masuk 3 besar di kelasmu ". Lanjut sang ayah.

Pardi : " Ya.. jangan disamakan dengan si Udin atuh Pak ..!!! "

Ayah : " Kok jangan..Emang kenapa si Udin "

Pardi : " Pak... si Udin itu kan .. Bapak dan Ibunya juga pintar dan terhormat " , ujar pardi tanpa rasa bersalah

Mendengar jawaban Pardi seperti itu, ayahnya lupa kepada kesepakatan awal bersama istrinya , dengan nada tinggi dan muka merah.. dia membentak " Dasar kamu.. anak bandel.. anak bodoh..anak setan...... dsb " ,

Pardi : ".. Tuuuuh kaaan...!!! " sambil ngeloyor pergi karena makannya sudah selesai.

Read More......

Membuat Pesan Di Bawah Posting Artikel


Tadi malam coba utak-atik template untuk menambah satu tampilan lagi di blog ini yaitu Membuat Pesan Di Bawah Posting Artikel seperti yang terlihat disetiap akhir posting sebelum Related Post disitu ada pesan berupa iklan atau apa saja.. , cara Membuat Pesan Di Bawah Posting Artikel seperti ini ternyata mudah bin gampang.

Untuk blogger pemula seperti saya yang mau ngikutin jejak Saung Web dalam menampilkan pesan atau iklan di bawah postingan , ikuti aja langkahnya seperti ini :

 1. Log in ke Dashboard , kemudian klik Layout
 2. Klik Edit HTML , bila perlu backup dulu template aslinya dengan cara download Full Template
 3. Contreng kotak Expand Widget Templates
 4. Cari kode : <p><data:post.body/>/p>
 5. Untuk memudahkan , cari dengan menekan Ctrl +F. lalu copas kode diatas dan klik Next
 6. Copas kode dibawah ini dan simpan dibawah kode no.4 tadi.

  <hr/><center>
  <b>Membuat pesan di bawah posting artikel..bla..bla..bla...</b>
  </center><hr/>

 7. Ganti tulisan warna biru diatas dengan pesan yang anda mau.
 8. Kalau sudah ada fungsi Red more biasanya kode di atas ada 2, Saung Web memilih di kode yang pertama.. , mau milih yang kedua juga silahkan.
 9. Selesai.. Selamat mencoba untuk Membuat Pesan Di Bawah Posting Artikel .. semoga berhasil.

Read More......

Fungsi Red More Pada Posting Blog


Fungsi Red More Pada Posting Blog merupakan fasilitas yang penting, hal ini terlihat bahwa 90 % postingan blog menggunakan Fungsi Red More untuk memotong artikelnya agar tak kepanjangan.. sementara bawaan dari templatenya tidak ada, jadi kalau anda mau menambahkan Fungsi Red More Pada Posting Blog , ya.. harus ditambah sendiri dong.

Kaitannya dengan hal diatas Saungweb dulu ketika baru mulai bikin blog ini pernah posting tentang Cara Memasukan Fungsi Red More Pada Postingan, tapi ada beberapa yang tanya , kok punya saya gak bisa,, kok punya saya gak ada kode ininya, itunya dsb. Pengalaman saya memang ada beberapa cara dan tergantung juga kepada jenis template yang dipakainya. Nah untuk itu sekarang posting lagi cara yang lain sebagai jawaban atas pertanyaan Maspunk , cara ini juga yang dipakai blog ini, semoga yang tak berhasil dengan cara pertama, dengan yang ini bisa berhasil.

Langsung saja ya langkahnya seperti ini :

 1. Login ke Dasboard , pilih Layout , terus pilih Edit HTML.
 2. Contreng kotak Expand Widget Template
 3. Cari kode seperti ini : <p><data:post.body/></p> atau <data:post.body/>
 4. Untuk memudahkan mencarinya tekan saja Ctrl +F pada keyboard anda, terus copas kodenya pada tempat yang telah disediakan, lalu klik Next
 5. Hapus kode nomor 3 diatas dan ganti dengan kode dibawah ini :

  <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <style>.fullpost{display:inline;}</style>
  <p><data:post.body/></p>
  <b:else/>
  <style>.fullpost{display:none;}</style>
  <p><data:post.body/></p>
  <a expr:href='data:post.url'>Read More......</a>
  </b:if>

 6. Tulisan Red More… bisa diganti sesuai selera.. misalnya Baca selengkapknya.. Lanjutkan.. dll.
 7. Jika sudah jangan lupa di save

Editing Template selesai, sampai disini, tapi masih ada satu tahap lagi , yo sekarang kita Lanjutkan .

 1. Pilih menu Settings terus klik Formatting
 2. Di bawahnya kan ada kotak Post Template, nah selanjutnya Copy Paste kode dibawah ini pada kotak tersebut, jangan lupa SAVE SETTINGS jika dah selesai.

  <span class="fullpost">

  </span>

 3. Cara Memasukan Fungsi Red More Pada Posting Blog selesai sampai disini.
 4. Penerapannya pada saat kita mulai posting artikel, biasanya ada pilihan "Compose" dan "Edit Html". Silahkan pilih "Edit HTML", disitu akan tampak kode yang kita masukan pada nomor 2 diatas,, coba lihat ada gak ???, selanjutnya postinglah artikel anda seperti ini :

Ini adalah contoh pembukaan artikel yang akan kita masukan sebelum Redmore..

<span class="fullpost">
Dan ini adalah lanjutan dari artikel diatas.. semoga ,, nanti Red More nya mau nongol..kan kasihan aku dah capek editing templatenya… hik..hik..
</span>

Tamat, semoga berhasil..

Read More......
 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme ! Converted into Blogger Template by Bloganol dot com ! Modified by Tiras Tea ! Blogger